Bc. Jana Šachlová

Bachelor's thesis

Význam motivace při rozvoji zaměstnanců a motivační nástroje k jejich rozvoji

The importance of motivation in the development of employees and incentives for their development
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je význam motivace při rozvoji zaměstnanců a motivační nástroje k rozvoji. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmu motivace a pojmů s touto problematikou spojených. Dále se zaměřuje na motivační teorie a motivační nástroje. Dalším tématem řešeným v této práci je rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Praktická část pomocí dotazníkového šetření zjišťuje současný stav rozvoje …more
Abstract:
A topic of this bachelor thesis is the importance of motivation in the development of employees and incentives for the development. The theoretical part deals with the explanation of the concept motivation and concepts associated with this issue. Furthermore, this thesis is focused on motivational theories and tools. Another issue to be discussed in this work is the development and training of those …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
  • Reader: PhDr. Mgr. Michaela Drexler

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta