Theses 

Domácí násilí - legislativní ochrana obětí domácího násilí – Lucie Laburdová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lucie Laburdová

Diplomová práce

Domácí násilí - legislativní ochrana obětí domácího násilí

Domestic violence - legal protection of domestic violence victims

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou domácího násilí s ohledem na legislativní ochranu obětí domácího násilí. Teoretická část diplomové práce se zabývá definicí pojmu domácí násilí, formami a příčinami domácího násilí, a to i z historického hlediska. Dále je věnována pozornost různým typům domácího násilí, jimiž jsou násilí páchaná na ženách, mužích, dětech a seniorech. Stěžejní kapitolou celé teoretické časti je legislativa chránící oběť domácího násilí: zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a další související zákony.Pro empirickou část práce byla zvolena jako výzkumná metoda dotazníkové šetření zaměřené na policisty a sociální pracovníky věnující se problematice domácího násilí. Předvýzkum bude probíhat formou rozhovoru. Cílem diplomové práce je zjistit, zda je podle odborníků legislativní ochrana obětí domácího násilí účinná, zda je uplatňována tak, jak je podle zákona dáno a zda mají odborníci v této oblasti dostatečné znalosti, aby mohli legislativu správně užít.

Klíčová slova: násilí domácí, syndrom CAN, právo, oběť domácího násilí

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 4. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dědečková
  • Oponent: Mgr. Iva Junová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 12:14, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz