Šimon Bakoč

Bakalářská práce

Schopnost členů Vodní záchranné služby Českého červeného kříže používat vybrané záchranné techniky na vodě

The ability of members of the Water Rescue Service - Czech Red Cross to use selected rescue techniques on water
Anotace:
Bakalářská práce je věnována tématu "Schopnost členů Vodní záchranné služby Českého červeného kříže používat vybrané záchranné techniky na vodě". Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsána historie a vývoj vodního záchranářství, současné fungování Vodní záchranné služby Českého červeného kříže, problematika tonutí a utonutí a záchrana tonoucího. Praktická část je …více
Abstract:
The bachelor thesis is devoted to the topic "The ability of members of the Water Rescue Service Czech Red Cross to use selected rescue techniques on water". The thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part describes the history and development of Water Rescue, the current functioning of the Water Rescue Service, the issue of drowning and the rescue of drowning. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jindra Holeková, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bakoč, Šimon. Schopnost členů Vodní záchranné služby Českého červeného kříže používat vybrané záchranné techniky na vodě. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií