Mgr. Barbora Čížková

Bakalářská práce

Online komunita hooligans

Online Hooligans Community
Anotace:
Čížková, B. (2012). Online komunita hooligans. Brno: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část práce vymezuje jednotlivé kategorie fotbalového publika. Dále stručně nastiňuje historii sportovního fanouškovství a hooligans. Po tomto uvedení do problematiky je pozornost obrácena k obecným dimenzím fanouškovství se zaměřením na identifikaci a motivaci …více
Abstract:
Čížková, B. (2012). Online hooligans community. Brno: Faculty of Social Studies, Masaryk University. The final thesis is dividend into two parts. In the first theoretic part, particular categories of football spectators are defined. The history of sport fandom and hooligans is briefly introduced. After introduction into the issue the work is focused on the fandom itself (specifically on the motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma