Mgr. Barbora Čížková

Bachelor's thesis

Online komunita hooligans

Online Hooligans Community
Abstract:
Čížková, B. (2012). Online komunita hooligans. Brno: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část práce vymezuje jednotlivé kategorie fotbalového publika. Dále stručně nastiňuje historii sportovního fanouškovství a hooligans. Po tomto uvedení do problematiky je pozornost obrácena k obecným dimenzím fanouškovství se zaměřením na identifikaci a motivaci …more
Abstract:
Čížková, B. (2012). Online hooligans community. Brno: Faculty of Social Studies, Masaryk University. The final thesis is dividend into two parts. In the first theoretic part, particular categories of football spectators are defined. The history of sport fandom and hooligans is briefly introduced. After introduction into the issue the work is focused on the fandom itself (specifically on the motivation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic