Šárka Václavíková

Diplomová práce

Komerční suburbanizace (případová studie)

Commercial suburbanization (case study)
Anotace:
V souvislosti s nárůstem socioekonomické diferenciace společnosti můžeme v zázemí Plzně od druhé poloviny 90. let pozorovat rozmanité projevy procesů suburbanizace, které se začaly zintenzivňovat zejména po roce 2000. Probíhající redistribuce obyvatelstva však neznamená jen vzrůst počtu obyvatel v příměstských obcích, ale zahrnuje celý komplex změn v prostorové organizaci společnosti. Suburbanizace …více
Abstract:
In connection with the increase in socioeconomic differentiation of society, we can observe various manifestations of suburbanization processes in the hinterland of Pilsen since the second half of the 1990s, which started to intensify especially after year 2000. However, the ongoing redistribution of population does not only mean an increase in the number of inhabitants in suburban municipalities, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2019
  • Vedoucí: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS