Petr ELIÁŠ

Bakalářská práce

Fyzioterapie u pacientů s transverzální lézí míšní v chronickém stádiu

Physiotherapy for patients with transverse spinal cord lesion in the chronic stage
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá negativním dopadem sedavého způsobu života pacienta po TLM na jeho pohybový aparát a tělesné soustavy se současným uvedením možných způsobů fyzioterapie, určených ke zmírnění daných problémů. Je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část popisuje způsob, jakým může poškození míchy vzniknout a tato poškození rozděluje a specifikuje do určitých skupin. …více
Abstract:
This thesis deals with the negative impact of sedentary lifestyle TLM patients at their musculoskeletal system and internal systems and possible ways of physiotherapy, designed to alleviate these problems. It is divided in two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes the way of spinal cord damage may occur, distributes and specifies spinal lesion into certain groups. There …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Rita Firýtová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ELIÁŠ, Petr. Fyzioterapie u pacientů s transverzální lézí míšní v chronickém stádiu. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/