Sabina Kasalá

Bakalářská práce

Dopravní výchova u dětí jako prevence dopravní nehodovosti

Traffic education of children to prevent traffic accidents
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku dopravní výchovy dětí. Teoretická část především shrnuje problematiku dopravní výchovy, která se realizuje v rodině, mateřské škole a na prvním stupni základních škol. Také se zabývá organizacemi, které se na dopravní výchovu zaměřují a podporují ji. Zároveň popisuje současnou situaci dopravních nehod v České republice. Praktická část obsahuje dva výzkumy …více
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on the issue of traffic education of children. The theoretical part mainly summarizes the problems of traffic education that takes place in the family, kindergarten and primary schools. It also deals with organizations that focus on traffic education and promote it. It also describes the current situation of traffic accidents in the Czech Republic. The practical part contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Josef Navrátil, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Rudolf Urban, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS