Bc. Marie ŠKUDRNOVÁ

Bakalářská práce

Komparace školní výkonové motivace žáků

Comparison of the school achievement motivation of pupils
Anotace:
Tématem bakalářské práce je školní výkonová motivace žáků druhého stupně základní školy. Cílem práce je zjistit a porovnat rozdíl ve školní výkonové motivaci mezi skupinou žáků v riziku či s poruchami emocí a chování a skupinou intaktních žáků. Teoretická část představuje východiska pro empirickou část práce. Zaměřuje se na motivaci lidského chování, motivaci k výkonu a výkonovou motivaci ve školním …více
Abstract:
The theme of the bachelor´s thesis is a school achievement motivation of pupils in secondary school. The aim of the study is to find out and compare the difference in achievement among a group of pupils at risk or pupils with emotional and behavioral disorders, and intact pupils. The theoretical part introduces the bases of empirical part. It focuses on motivation of human behavior, motivation of achievement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Jan Tirpák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKUDRNOVÁ, Marie. Komparace školní výkonové motivace žáků. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta