Bc. Samuel Peťovský

Diplomová práce

Continuous Integration and Code Quality Enhancements

Continuous Integration and Code Quality Enhancements
Anotace:
Statická analýza kódu automaticky detekuje zranitelnosti v zdrojovém kódu, a tím zvyšuje jeho kvalitu. Statická analýza kódu je technika, která spolu s kontinuální integrací poskytuje okamžitou zpětnou vazbu pro vývojáře už v raných stádiích vývoje softwaru. Tato diplomová práce zkoumá možnosti integrace statické analýzy kódu a kontinuální integrace. Po teoretické části následuje praktická část, která …více
Abstract:
Static code analysis automatically detects vulnerabilities in the source code and thus increases the quality of delivered code. Combined with continuous integration, static code analysis is a powerful technique providing an immediate feedback for developers in early stages of development. The present master thesis investigates integration possibilities of continuous integration and static code analysis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Pitoňák, Ronny Kolb

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma