Ladislav Bartoň

Bakalářská práce

Modelování a vyhodnocování neuronové aktivity s využitím náhodných procesů

Modelling and evaluation of neuronal activity using random processes
Anotace:
Neurony v mozku přenášejí informaci pomocí posloupností binárních vzruchů, informace je často nesena množstvím vzruchů, vyvolaných za jednotku času. Modelujte tyto posloupnosti pomocí náhodných procesů a simulujte stanovení četnosti vzruchů pomocí různých metod. S použitím teorie detekce signálu stanovte nejmenší postřehnutelnou změnu četnosti vzruchů v závislosti na různých parametrech vstupní posloupnosti …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Počítačové systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.