Bc. Anna Siebenbürgerová

Bachelor's thesis

Identifikace osob, jako jedna z metod kriminalistické identifikace

Identifications of Persons, one of the Methods of Forensic Identification
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá identifikací živých i mrtvých osob a vybranými kriminalisticko-technickými metodami, které jsou praxi využívány. Stručně popisuje daktyloskopii, kriminalistickou biologii, portrét osoby a působení forenzní antropologie v kriminalistice. Představuje čtenářům jednotlivé metody rekonstrukce a vizualizace podoby, postavené na znalostech o lidské lebce. Cílem práce je prohloubení …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the identification of living and dead persons and selected forensic-technical methods used in practice. It briefly describes dactyloscopy, forensic biology, human portrait and forensic anthropology in criminalistics. Based on the knowledge of the human skull, this work presents to readers the individual methods of reconstruction and visualization of human form. The aim …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedúci: JUDr. Petr Kovařík
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Kerbic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní