Vlastimil Švéda

Bakalářská práce

Impact of foreign exchange interventions on economy in the Czech Republic

Dopad devizových intervencí na ekonomiku v České republice
Anotace:
Tato bakalářská práce hodnotí vliv devizových intervencí na ekonomiku v České republice. Primárním cílem bylo zhodnotit přínosy a náklady intervencí vzhledem k vybraným makroekonomickým ukazatelům České republiky. Druhým cílem práce pak bylo zhodnotit oprávněnost důvodů pro oslabení koruny
Abstract:
This bachelor thesis evaluates the impact of foreign exchange interventions on the current state of the Czech economy. The primary objective is to evaluate the benefits and costs of interventions in relation to selected macroeconomic indica-tors in the Czech Republic. The secondary objective of the thesis is to evaluate the justification for the reasons for the weakening of the Czech crown.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marcel Ševela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta