Vlastimil Švéda

Bachelor's thesis

Impact of foreign exchange interventions on economy in the Czech Republic

Dopad devizových intervencí na ekonomiku v České republice
Abstract:
Tato bakalářská práce hodnotí vliv devizových intervencí na ekonomiku v České republice. Primárním cílem bylo zhodnotit přínosy a náklady intervencí vzhledem k vybraným makroekonomickým ukazatelům České republiky. Druhým cílem práce pak bylo zhodnotit oprávněnost důvodů pro oslabení koruny
Abstract:
This bachelor thesis evaluates the impact of foreign exchange interventions on the current state of the Czech economy. The primary objective is to evaluate the benefits and costs of interventions in relation to selected macroeconomic indica-tors in the Czech Republic. The secondary objective of the thesis is to evaluate the justification for the reasons for the weakening of the Czech crown.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Marcel Ševela, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta