Mgr. Radka Pecková, Ph.D.

Disertační práce

Biologicky aktivní látky s potencionálním antiparazitárním účinkem a jejich působení na průběh vybraných parazitóz

Biologically active compounds with potential antiparasitic effect and their impact on the course of selected parasitoses
Anotace:
Tato práce se zabývá výzkumem vlivu indonéských rostlinných extraktů na vybrané druhy protozoálních parazitů (Giardia intestinalis, Cryptosporidium, spp.).
Abstract:
This dissertation deals with the impact of Indonesian plant extracts on selected protozoal parasites (Giardia intestinalis, Cryptosporidium, spp.).
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 10. 2018
  • Vedoucí: MVDr. Ivona Foitová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Miloslav Strnad, CSc., RNDr. Martin Mrva, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Parazitologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.