Ing. Michaela Šedivá

Disertační práce

Faktory ovlivňující komunikaci a sociální chování psů při dyadických interakcích na veřejných prostranstvích

Factors influencing the communication and social behavior of dogs in dyadic interactions in public spaces
Anotace:
Předmětem disertační práce bylo zjištění faktorů, které ovlivňují počáteční fázi setkání psů a způsob jejich vedení. Pozorování bylo provedeno na 130 a 1850 vzájemně komunikujících psech v první a druhé studii. Nejčastějším chováním bylo vzájemné očichávání psů. Výskyt zájmu o očichávání byl častější u psů menších než u psů větších. Větší zájem o očichávání projevovali psi, kteří byli vedeni majiteli …více
Abstract:
The subject of the dissertation was the identification of factors influencing the initial phase of dog encounters and how they were led. Observations were conducted on 130 and 1850 interacting dogs in the first and second study. The most common behavior was mutual sniffing. An occurrence of interest in sniffing was more common for smaller dogs than for large dogs. Bigger interest in sniffing was shown …více
 

Klíčová slova

pes chování vodítko

Keywords

dog behavior leash
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 12. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Řezáč, CSc.
  • Oponent: Jan Šubrt, CSc., prof. Ing., Eva Baranyiová, externi, Jan Brouček, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Zootechnika / Obecná zootechnika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.