Petra Kimličková

Bakalářská práce

Komparace trvalého pobytu v ČR a ve Švýcarsku

Comparison of permanent residence in the Czech Republic and Switzerland
Anotace:
Tématem předkládané práce je „komparace trvalého pobytu v ČR a ve Švýcarsku.“ Cílem předkládané práce je provést komparaci trvalého pobytu pro občany EU v České republice a ve Švýcarsku. Dílčím cílem je pak identifikovat nejpodstatnější shody a rozdíly včetně jejich praktických důsledků. Text práce je za účelem naplnění stanove-ného cíle rozdělen celkem do čtyř kapitol. První kapitola je věnována vymezení …více
Abstract:
The topic of the presented work is "comparison of permanent residence in the Czech Republic and Switzerland." The aim of this thesis to make a comparison of permanent residence for EU citizens in the Czech Republic and Switzerland. The partial goal is to identify the most important similarities and differences, including their practical con-sequences. The text is divided into four chapters in order …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Zorková
  • Oponent: Lucia Madleňáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo ve veřejné správě