Petra Kimličková

Bachelor's thesis

Komparace trvalého pobytu v ČR a ve Švýcarsku

Comparison of permanent residence in the Czech Republic and Switzerland
Abstract:
Tématem předkládané práce je „komparace trvalého pobytu v ČR a ve Švýcarsku.“ Cílem předkládané práce je provést komparaci trvalého pobytu pro občany EU v České republice a ve Švýcarsku. Dílčím cílem je pak identifikovat nejpodstatnější shody a rozdíly včetně jejich praktických důsledků. Text práce je za účelem naplnění stanove-ného cíle rozdělen celkem do čtyř kapitol. První kapitola je věnována vymezení …more
Abstract:
The topic of the presented work is "comparison of permanent residence in the Czech Republic and Switzerland." The aim of this thesis to make a comparison of permanent residence for EU citizens in the Czech Republic and Switzerland. The partial goal is to identify the most important similarities and differences, including their practical con-sequences. The text is divided into four chapters in order …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Zorková
  • Reader: Lucia Madleňáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

College of Entrepreneurship and Law

Bachelor programme / field:
Legal specialization / Law In Administration