Petra Kimličková

Bachelor's thesis

Komparace trvalého pobytu v ČR a ve Švýcarsku

Comparison of permanent residence in the Czech Republic and Switzerland
Anotácia:
Tématem předkládané práce je „komparace trvalého pobytu v ČR a ve Švýcarsku.“ Cílem předkládané práce je provést komparaci trvalého pobytu pro občany EU v České republice a ve Švýcarsku. Dílčím cílem je pak identifikovat nejpodstatnější shody a rozdíly včetně jejich praktických důsledků. Text práce je za účelem naplnění stanove-ného cíle rozdělen celkem do čtyř kapitol. První kapitola je věnována vymezení …viac
Abstract:
The topic of the presented work is "comparison of permanent residence in the Czech Republic and Switzerland." The aim of this thesis to make a comparison of permanent residence for EU citizens in the Czech Republic and Switzerland. The partial goal is to identify the most important similarities and differences, including their practical con-sequences. The text is divided into four chapters in order …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Eva Zorková
  • Oponent: Lucia Madleňáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

College of Entrepreneurship and Law

Bachelor programme / odbor:
Legal specialization / Law In Administration