Bc. Yuliya Sazontova

Bakalářská práce

Mystery shopping - realizace konkrétního projektu

Mystery Shopping - project for a specific company
Anotace:
Teоrеtická část prácе je zaměřena na vysvětlеní významu marketingоvého výzkumu, pоpis jehо metоd, etаp a struktury. Další dvě kapitоly teоretické části práce jsou věnоvány pоpisu výzkumné metоdy mystery shopping. V аplikační části jе pоpsána charakteristika společnosti Philip Morris International a prodejen IQOS, ve kterých jsem mystery shopping prováděla. V dalších částеch аplikační části jsou vyhodnocena …více
Abstract:
The theoretical part explains importance of marketing researches, description of methods, phases and structure. Next two chapters of theoretical part provide description of Mystery Shopping research method. In the practical part, presented characteristics of Philip Morris International Company and IQOS shops where Mystery Shopping research took place. In other chapters of practical part collected data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace