Mgr. Petra Pavlačková

Bakalářská práce

Der kurze Brief zum langen Abschied - Analyse des modernen Bildungsromans

Short Letter, Long Farewell - analysis of the modern bildungsroman
Abstract:
The goal of this bachelor's thesis is the analysis of the novel „Short Letter, Long Farewell“ by the Austrian writer Peter Handke. The thesis consists of a short bioghraphy of the author, of an overview of his literary output and subsequently of the analysis of the novel itself. Last but not least the work of Peter Handke is compared to the novel „The Green Henry“ by Gottfried Keller, which greatly …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analýza povídky „Krátký dopis na dlouhou rozloučenou“ od rakouského autora Petera Handkeho. Práci tvoří nejprve stručná biografie autora a přehled jeho literární tvorby, následně se zabývá dílem samotným. V neposlední řadě je dílo Petera Handkeho srovnáno s románem Gottfrieda Kellera „Zelený Jindřich“, který značně ovlivnil vznik „Krátkého dopisu na dlouhou rozloučenou …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta