Monika Kučerová

Bachelor's thesis

Waste Management Strategy - Perspective of a Small Island State - Malta

Waste Management Strategy - Perspective of a Small Island State - Malta
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá současnou situací odpadového hospodářství na Maltě a zaměřuje se zejména na studii dvou hlavních dokumentů "The Solid Waste Management Strategy 2009" a "The Waste Management Strategy Plan for the Maltese Islands 2014 2020", který byl schválen vládou na začátku roku 2014. Práce obsahuje teoretickou část, na kterou navazuje důkladná analýza hlavních toků odpadů, které výrazně …more
Abstract:
The thesis looks at the current situation of waste management in Malta with particular emphasis on two documents namely "The Solid Waste Management Strategy 2009" and "The Waste Management Plan for the Maltese Islands 2014 2020" approved by The Cabinet early in 2014. The thesis has a theoretical part followed by an indepth analysis of the different major waste streams that affect a small island state …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2015
Accessible from:: 22. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Jakub Trojan

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kučerová, Monika. Waste Management Strategy - Perspective of a Small Island State - Malta. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / field:
Security of Society / Environmental Risk Management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.