Lenka LINHARTOVÁ

Bakalářská práce

Percepce povodňového rizika v mentálních mapách obyvatel obce Křešice

Perception of flood risk in mental maps of inhabitants of the Křešice municipality
Anotace:
Cílem této práce je hodnocení percepce povodňového rizika obyvatel obce Křešice pomocí mentálních map a pokusit se stanovit faktory (věk, bydliště, pohlaví, ), které mají vliv na vnímání ohrožených a bezpečných oblastí ve vztahu k povodním. Výzkum byl prováděn pomocí agregovaných mentálních map vzniklých z dotazníkového šetření, které proběhlo v rámci jiné kvalifikační práce. Bakalářská práce zjišťuje …více
Abstract:
The aim of this work is to evaluate the perception of the flood risk of the inhabitants of Křešice with the help of mental maps, and try to determine the factors (age, place of residence, sex, etc.), which influence the perception of vulnerable and safe areas in relation to floods. The research was conducted using aggregated mental maps generated from a questionnaire survey conducted in another qualifying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LINHARTOVÁ, Lenka. Percepce povodňového rizika v mentálních mapách obyvatel obce Křešice. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie střední Evropy