Ing. Zdeněk Hrabák

Diplomová práce

Manažer ve znalostní společnosti - jeho práce s informacemi

Manager in the Knowledge Society - his Work with Information
Anotace:
Práce se zabývá managementem znalostí. Informace jsou v moderní znalostní ekonomice považovány za nový výrobní faktor, jež zvyšuje účinnost využití „klasických“ výrobních faktorů. Dále se zaměřuje na knowledge management, jako nový manažerský směr, který umožní podnikům zvýšit konkurenceschopnost. Autor sám, jako jednatel malého podniku, usiluje o zefektivnění činnosti vlastní firmy a řízení znalostí …více
Abstract:
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Wissenmanagement. Die Informationen sind in der modernen Wissen-Ökonomik für den neuen Produktionsfaktor gehalten, der die Wirksamkeit der Ausnutzung von klassischen Produktionsfaktoren erhöht. Die Arbeit orientiert sich weiter auf das Wissenmanagement, als eine neue Managementrichtung, die den Unternehmen die Erhöhung der Konkurenzfähigkeit ermöglicht. Der Autor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní