Michael MUL

Bachelor's thesis

Native Americans in the Life and Work of Johnny Cash

Domorodí Američané v životě a díle Johnnyho Cashe
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the involement of American singer Johnny Cash in the long-standing struggle of Native Americans for equality and civil rights. It strives to illuminate the events surrounding the creation of the album Bitter Tears, which has become a symbol of the struggle for equality of American Indians.
Abstract:
Tato práce pojednává o zapojení amerického zpěváka Johnnyho Cashe do dlouhotrvajícího boje domorodých američanů za získání rovnoprávnosti a občanských práv. Práce se zaměřuje především na události okolo tvorby alba Bitter Tears, které se stalo symbolem boje za rovnoprávnost amerických indiánů.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MUL, Michael. Native Americans in the Life and Work of Johnny Cash. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.