Theses 

Klíčové faktory prosperity soukromé lékařské ambulance – Petra Šléglová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Petra Šléglová

Bakalářská práce

Klíčové faktory prosperity soukromé lékařské ambulance

Key prosperity factors of a private medical clinic

Anotace: Cílem mojí bakalářské práce je provést analýzu klíčových faktorů prosperity soukromé lékařské ordinace a na základě zjištěných údajů navrhnout vhodná opatření vedoucí ke zvýšení prosperity tohoto zařízení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části stručně shrnuji problematiku týkající se podnikání malých a středních firem. Zabývám se zde především oblastmi managementu, marketingu, finančního a personální řízení. V praktické části aplikuji teoretické poznatky z jednotlivých oblastí na vybranou soukromou lékařskou ordinaci. Analyzuji jednotlivé části řízení této společnosti a uvádím návrhy, které by mohly vést ke zlepšení ekonomické situace lékařské ordinace. Celou práci ukončuji SWOT analýzou, která shrnuje nejdůležitější body týkající se této ordinace.

Abstract: The aim of my bachelor's thesis is to conduct an analysis of key prosperity factors of a private medical clinic and based on the findings to subsequently propose suitable measures which would increase the facility's profitability. The thesis consists of a theoretical and practical part. In the theoretical section I briefly summarize the concept of entrepreneurship of small and middle-sized companies. I particularly focus on areas of management, marketing, financial and personnel management. In the practical section I apply theoretical knowledge of the above stated individual areas on a selected private medical clinic. I analyze individual aspects of the establishment's management and introduce proposals which could improve the medical clinic's economic situation. The final part of the thesis consists of a SWOT analysis which summarizes the most important aspects of the medical facility.

Klíčová slova: soukromá lékařská ambulance, malé a střední firmy, faktory prosperity

Keywords: Small and middle-sized companies, Prosperity factors, Private medical clinic

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ivana Svobodová
  • Oponent: Ladislav Hartman

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42118

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:45, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz