Ing. Petr Polák, Ph.D.

Habilitační práce

Emerging Challenges in Corporate Finance and Treasury Management of Multinational Companies.

Nové výzvy v podnikových financích a treasury managementu nadnárodních společností
Anotace:
Předložená habilitační práce „Nové výzvy v podnikových financích a treasury managementu nadnárodních společností“ (v angličtině „Emerging Challenges in Corporate Finance and Treasury Management of Multinational Companies“) je tvořena devíti zdánlivě nezávislými kapitolami, které jsou však vzájemně propojeny a jejichž základnou a jakýmsi jednotícím prvkem jsou první a osmá kapitola. Všechny kapitoly …více
Abstract:
This post-doctorate dissertation consists of nine seemingly independent chapters mutually interconnected with the first chapter which forms their basis and unifying feature. Individually, all chapters represent published articles dedicated to traditional activities, evolutionary trends and new challenges in corporate finance and treasury management, observed from different perspectives. The articles …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Oponent: Milan Hrdý, externi, Tomáš Klieštik, externi, Grzegorz Michalski, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta