Bc. Pavlína Charvátová, DiS.

Bachelor's thesis

Předškolní vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra

Pre-school education of children with autism spectrum disorders
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na předškolní vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra ve dvou typech mateřských škol. První kapitola vymezuje poruchy autistického spektra, přesněji popisuje poruchy autistického spektra, etiologii a klasifikaci. Ve druhé kapitole je nastíněno předškolní vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra, charakteristika specifik předškolního vzdělávání, rámcový …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the pre-school education of children with autism spectrum disorders in two different kindergartens. The first part defines autism spectrum disorders, especially it describes autism spectrum disorders, ethology and classification. The second part refers to the pre-school education of children with autism spectrum disorders, its characteristics, framework education programme …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta