Mgr. Adela Pilátová

Bakalářská práce

Analysis of a professional jargon or terminology - English as a Corporate Language

Analysis of a professional jargon or terminology - English as a Corporate Language
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá anglickým jazykem jako pojmem pro jazyk globální, prvotním cílem je analýza jazyka jakožto komunikačního prostředku v korporátních společnostech. Teoretická část se věnuje zjištěním a zhodnocením angličtiny jako jazykem univerzálním , šířením jazyka v průběhu století, ale i šířením celosvětovým, potažmo evropským. Práce se rovněž zabývá budoucností anglického jazyka a jeho …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with English as a Global language with primary focus on English as a corporate language. The theoretical part is devoted to research and summary of English becoming a lingua franca, spread of English over the centuries, across the world and also what may happen with the language in future. Further the work deals with aspects of English in business. The main goal in the practical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta