Bc. Zbyněk Michal

Diplomová práce

Batting and Bowling of the Pakistani Other: Cricket and Its Place Within Postcolonial Discourse

Batting and Bowling of the Pakistani Other: Cricket and Its Place Within Postcolonial Discourse
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje významu kriketu jakožto britského koloniálního dědictví v Pákistánu. Kriket, který se na Indickém subkontinentu stal důležitým a populárním kulturním fenoménem, je nahlížen pomocí teorií rozvíjených v oblasti postkoloniálních studií. Čtenář je seznámen s relevantními teoriemi i s historickým pozadím britské vlády na Indickém subkontinentu. Práce objasňuje důležitou roli …více
Abstract:
This Master’s thesis elaborates on the significance of cricket as a legacy of British colonialism in Pakistan. It approaches the game as an important and widespread cultural phenomenon through the theoretical framework of postcolonial studies, while properly dealing with the relevant theories of the field. It also provides historical background of the British rule over the particular postcolonial location …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Anglický jazyk a literatura