Marcela BOGAROVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Agresivita u dětí předškolního věku

Aggression of preschoolers
Anotace:
Práce pojednává o problematice agresivity u dětí předškolního věku. Stále mladší děti se dopouští závažných trestných činů a společnost hledá důvod proč tomu tak je. Teoretická část práce je zaměřena na vývojové období dítěte předškolního věku, vymezení základních pojmů agresivity, agrese, šikany. Praktická část se věnuje výzkumu dotazníkovou metodou a mapuje vybrané mateřské školy v okrese Vsetín …více
Abstract:
This thesis deals with an aggressive behaviour of preschool kids. Children in an early age commit crimes and we are trying to find why. In the theoretical part I deal with an ontogeny of preschool kids as well as with the basic terms of aggressiveness, aggression, bullying. In the practical part I used the method of question-forms which surveys selected nursery schools in Vsetín.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010
Identifikátor: 14433

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Eliška Zajitzová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOGAROVÁ, Marcela. Agresivita u dětí předškolního věku. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe