Martin HUSZÁR

Bachelor's thesis

Výpočet efektivní a střední hodnoty

RMS and average value calculation
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na softwarovou analýzu obecného periodického průběhu ve formě datasheetu v prostředí Matlab. Konkrétně se jedná o efektivní a střední hodnoty, jejich fázové posuvy, výkony a analýzu 3-fázového odběru obecně. Program musí být schopen na základě několika vstupních parametrů diskrétně analyzovat libovolný periodický průběh. Tento předpoklad vnáší do problematiky …more
Abstract:
The submitted bachelors work focuses on the software analysis of a general periodic function in the form of datasheets in MATLAB. More specifically, the focus is on the mean value, the root mean square value, phase shifts, power, and the analysis of a 3-phase consumption in general. The program must be capable of discrete analysis of a random periodic function based on a few input parameters. This …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUSZÁR, Martin. Výpočet efektivní a střední hodnoty. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Bachelor programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Electrical and Power Engineering

Theses on a related topic