Bc. Kristýna Staňková

Bakalářská práce

Bitva u Hradce Králové jako místo paměti. Na příkladu pramenů z Královéhradecka

Battle of Königrätz as place of Memory. Ilustrated on resources from Hradec Králové region
Anotace:
Bakalářská práce je koncipována do dvou hlavních částí. První část zahrnuje příčiny, průběh a důsledky prusko-rakouské války na území severovýchodních Čech. Zaměřena je především na rozhodující bitvu u Hradce Králové. Závěr části je věnován historickému i současnému působení Komitétu pro udržování památek z roku 1866. Druhá část je věnována kolektivní paměti a konceptu místa paměti. Aplikuje tyto koncepty …více
Abstract:
Bachelor thesis is conceived into two main parts. First part includes reasons, course and consequences of Austro-Prussian War on the territory of north-eastern Bohemia. Thesis is primarily focused on decisive battle of Königgrätz. End part is dedicated to Committee for preservation of the 1866 year war monuments. Second part is dedicated to collective memory and places of memory concept. It applies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta