Mgr. Lucie Paseková

Bachelor's thesis

Komunikační struktura a komunikační kanály používané Brněnskou skupinou Amnesty International

Communication Structure and Communication Channels Used by the Brno Group of Amnesty International
Abstract:
Cílem této práce je zmapovat, jakými způsoby využívá organizace Amnesty International komunikační struktury a komunikačních kanálů ke své činnosti v oblasti ochrany lidských práv. Práce se snaží postihnout komunikační strukturu organizace a kanály, díky nimž probíhá organizace a tok informací, a to konkrétně na příkladu jedné z regionálních poboček Amnesty International – Brněnské skupině. Práce se …more
Abstract:
The aim of this paper is to monitor how the Amnesty International uses its communication structure and communication channels for its activities in protection human rights. The paper focus on describing the organizational structure and communication channels which enable the organization and the flow of information. Special attention will be allocated to the story of one of the Amnesty International …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2010
  • Supervisor: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Sedláček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií