Mgr. Lucie Paseková

Bakalářská práce

Komunikační struktura a komunikační kanály používané Brněnskou skupinou Amnesty International

Communication Structure and Communication Channels Used by the Brno Group of Amnesty International
Anotace:
Cílem této práce je zmapovat, jakými způsoby využívá organizace Amnesty International komunikační struktury a komunikačních kanálů ke své činnosti v oblasti ochrany lidských práv. Práce se snaží postihnout komunikační strukturu organizace a kanály, díky nimž probíhá organizace a tok informací, a to konkrétně na příkladu jedné z regionálních poboček Amnesty International – Brněnské skupině. Práce se …více
Abstract:
The aim of this paper is to monitor how the Amnesty International uses its communication structure and communication channels for its activities in protection human rights. The paper focus on describing the organizational structure and communication channels which enable the organization and the flow of information. Special attention will be allocated to the story of one of the Amnesty International …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií