Mgr. Zdeněk Šulc

Diplomová práce

Dokazování v trestním řízení ve světle teorie plodů z otráveného stromu

Evidence Procedure in Criminal Proces in Light of Theory of Fruits of Poisoned Tree
Anotace:
Diplomová práce se věnuje dokazování v trestním řízení ve světle teorie plodů z otráveného stromu. První kapitola pojednává o dokazování jako celku s důrazem na přípravné řízení. Další část textu se věnuje teoretickému výkladu teorie plodů z otráveného stromu, který je dále rozebrán v krátkém historickém exkurzu o jejím vývoji v USA a Německu. Třetí a hlavní část práce se zabývá praktickým dopadem …více
Abstract:
The master thesis is concerned with an argumentation in a criminal proceeding in the light of the fruit of the poisonous tree doctrine. The first chapter deals with the argumentation as a whole with an emphasis on a preparatory procedure. Next part of the text discusses a theoretical explanation of the fruit of the poisonous tree doctrine, which is examined further in a short historical discursion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta