Michaela ADLEROVÁ

Bachelor's thesis

Zvládání pracovní zátěže u pracovníků ve vybrané domácí hospicové péči

Managing of the workers´ workload in selected home hospic care
Abstract:
Doprovázení je pro pracovníky v hospicové a paliativní péči symbolem podat nevyléčitelně nemocnému pomocnou ruku a jít jeho cestou. Hlavním cílem sociálního pracovníka a zdravotní sestry je zlepšení kvality života člověka v terminálním stádiu onemocnění. Sociální pracovník a zdravotní sestra domácí hospicové péče jsou běžně články multidisciplinárního týmu v hospicové péči a společně s ostatními odborníky …more
Abstract:
The escort is for the workers in hospice and palliative care a symbol how to give the helping hand to the teraminally ill people and go their way. The main objective of a social worker and a nurse is to improve the quality of life of the person in the terminal stage of the disease. A social worker and nurse of home hospice care are normally part of a multidisciplinary team in hospice care and, together …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ADLEROVÁ, Michaela. Zvládání pracovní zátěže u pracovníků ve vybrané domácí hospicové péči. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Sciences

Bachelor programme / field:
Rehabilitation / Rehabilitation-Psychosocial Care for Handicapped Children, Adults and Seniors

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses ju1dhw ju1dhw/2
3/5/2019
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
10/5/2019
Bulanova, L.
13/5/2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.