Michal Kolman

Bakalářská práce

Návrh úprav sériového automobilu pro soutěže truck trial

Design modifications of a production vehicle for the Truck trial competition
Anotace:
V této práci jsem se pokusil nastínit problémy nákladních sériových vozů v extrémním terénu. Výběr vhodného sériového nákladního vozidla pro soutěž truck trialu a jeho následné úpravy. Úpravy vozu by se daly rozdělit do dvou skupin a to do skupiny bezpečnostních úprav, které vyplývají z pravidel soutěže a do skupiny vlastních úprav, které jsou volitelné a mají pomoci automobilu při jízdě terénem.
Abstract:
In this work I tried to outline some problems of mass-produced truck in extreme terrain. I also dealt with the choice of a suitable mass-produced truck for a truck trial race and its subsequent adjustments. We can divide the adjustments into two groups: the group of safety adjustments, which arise from the race rules, and the group of the proper adjustments, which is optional and should help the car …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Jilek, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kolman, Michal. Návrh úprav sériového automobilu pro soutěže truck trial. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.