Bc. Paula Trebatická

Bakalářská práce

Služby v cestovnom ruchu v meste Banská Štiavnica

Tourism services in the town of Banská Štiavnica
Abstract:
The subject of the bachelor’s thesis “Tourism services in the town Banská Štiavnica” is an analysis of services offered in the town inscribed on the UNESCO World Heritage List and the influence of their standard on the development of tourism at the destination. The first part introduces the theoretical basis of tourism, its current situation in Slovakia and urban tourism. The second chapter is focused …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Služby v cestovnom ruchu v meste Banská Štiavnica“ je analýza ponuky služieb v meste zapísanom v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a vplyv ich úrovne na rozvoj cestovného ruchu v destinácii. Prvá časť práce sa zaoberá teoretickými východiskami cestovného ruchu, jeho aktuálnym stavom na Slovensku a mestským cestovným ruchom. Druhá kapitola sa zameriava na služby …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta