Bc. Michal Fuksa

Diplomová práce

Víceúčelová úlová váha založená na mikrokontroleru Arduino

A Multifunctional Bee-Hive Scale Based on the Arduino Microcontroller\nl{}
Anotace:
Práce se zabývá tématem elektronického sledování včelstva, především jeho hmotnosti. Teoretická část se věnuje možnostem měření hmotnosti a systémy pro sledování včelstva dostupnými na trhu. Praktická část se zabývá návrhem a realizací víceúčelové váhy s možností měřit teplotu i vlhkost z připojených čidel a tvorbou webového rozhraní pro vizualizaci naměřených dat.
Abstract:
This master thesis deals with electronic bee monitoring, especially monitoring of weight. Theoretical part describe possibilities of measuring weight and bee monitoring systems available on the market. The practical part deals with design and implementation of multifunctional bee-hive scale with option to measure temperature and humidity from connected sensors and creation of a web interface for visualization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014
Zveřejnit od: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fuksa, Michal. Víceúčelová úlová váha založená na mikrokontroleru Arduino. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy

Práce na příbuzné téma