Bc. Roman BĚLUNEK

Diplomová práce

Vzorově orientovaná softwarová architektura

Patern-oriented software architecture
Anotace:
Diplomová práce pojednává o návrhových vzorech a jejich využití při vývoji software. Úvodní kapitola vymezuje základní pojmy a použití návrhových vzorů. Teoretická část se zabývá návrhovými vzory a antivzory v objektovém programování a softwarové architektuře. Praktická část je zaměřena na podporu návrhových vzorů jednotlivými frameworky a jejich využití při návrhu reálné aplikace.
Abstract:
Diploma thesis deals with design patterns and their usage in software development. Introductory chapter defines fundamental terms and usage of design patterns. Theoretical part of the thesis deals with design patterns and antipatterns in Object Oriented Programming and software architecture. Practical part is focused on support of design patterns in particular frameworks and their usage to design a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. František Huňka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BĚLUNEK, Roman. Vzorově orientovaná softwarová architektura. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Učitelství Informatiky (jednooborové) pro střední školy

Práce na příbuzné téma