Martina Podhradská

Bakalářská práce

Aktivní politika zaměstnanosti na trhu práce v ČR

Active employment policy on the labour market in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce nazvaná Aktivní politika zaměstnanosti na trhu práce v ČR je zaměřena na analýzu nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice. Cílem práce je zmapovat realizaci dílčích nástrojů a zároveň zhodnotit vývoj výdajů určených na aktivní politiku zaměstnanosti v České republice.
Abstract:
Bachelor thesis called Active employment policy on the labor market in the Czech Republic is focused on the analysis of active employment policy instruments in the Czech Republic. Aim of the thesis is to chart the implementation of the partial instruments and simultaneously evaluate the development of expenditures intended for the active labor market policy in the Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Pavel Kaczor
  • Oponent: Lenka Havlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/62878