Adam Pařík

Diplomová práce

Vztah mezinárodního práva a vnitrostátní legislativní struktury platné na území ČR a jeho vliv na suverenitu státu a svobodu občanů

The impact of the international law on the national legal system and subsequently on the country sovereignty and citizens´ freedom in Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce pojednává o vlivu mezinárodních smluv na vnitrostátní právoa tím na suverenitu státu a svobodu občanů. Po představení pramenů v rámci materiálovéstudie jsou v teoretické části vysvětleny klíčové pojmy, základní historické souvislosti anázory expertů, které jsou nezbytné pro provedení rozboru. Ten hodnotí sledovaný vztahv různých obdobích včetně prognózy, jakým směrem se bude koncept …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the impact of the international legislation onthe national legal system and subsequently on the country sovereignty and citizens´freedom. Based on resources introduction within material study the theoretical partexplains key terms, essential historical conditions and experts´ opinions necessary for theanalysis. The analysing part evaluates law systems´ interactions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedoucí: Jaroslav Kuba
  • Oponent: Tomáš Lechner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75682