RNDr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.

Disertační práce

Informační technologie ve výuce matematiky - digitální učební materiály

Information technologies in Mathematics teaching - digital learning materials
Anotace:
Informační technologie nás obklopují a ani v budoucnosti tomu nebude jinak. Tyto nové technologie pronikají i do oblasti výuky, kde je důležité naučit se je smysluplně využít a současně odhadnout, jakou část hodiny je vhodné tomuto typu výuky věnovat. Práce se zabývá využitím informačních technologií ve výuce matematiky prostřednictvím tzv. digitálních učebních materiálů a je psána z pohledu učitele …více
Abstract:
Information technologies surround us everywhere and it will not be different in the future. These new technologies also penetrate into the field of education, where it is important to learn how to use them meaningfully. Moreover, it is good to estimate chat part of a lesson would be suitable for using them. The work deals with information technologies in Mathematics lessons using so-called digital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Peter Krupka, Ph.D., doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta