Martin Vejvoda

Bakalářská práce

Analýza trávení volného času z hlediska zdravého životního stylu zejména prevence obezity

Analysis of leisure in terms of a healthy lifestyle especially prevention of obesity
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat sportovní volnočasové aktivity dospívajících z hlediska prevence obezity. Specificky se práce zaměřuje na možnosti koučování při práci s lidmi ve vztahu ke zlepšování jejich zdravého životního stylu a korekce nadměrné hmotnosti ještě před vznikem obezity. Nejprve se práce zaměřuje na význam a vývoj volného času, období adolescence jak po stránce fyzické tak psychické …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the sports leisure activities from the viewpoint of prevention of obesity in adolescence. Specifically, the thesis focuses on coaching options when working with people in relation to the improvement of their healthy lifestyle and weight management even before the onset of obesity. Firstly the focus is on the importance and development of leisure time, the period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2014
Zveřejnit od: 25. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Oto Dymokurský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vejvoda, Martin. Analýza trávení volného času z hlediska zdravého životního stylu zejména prevence obezity. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času