Bc. Matěj Otruba

Master's thesis

The Influence of Extensive TV Watching: Acquisition of Our Heroes' Pronunciation

The Influence of Extensive TV Watching: Acquisition of Our Heroes' Pronunciation
Abstract:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá výslovností angličtiny u českých mluvčích a vlivem dlouhodobého sledování televizních seriálů v angličtině na jejich výslovnost. Je rozdělena do dvou částí – teoretická část popisuje různé faktory ovlivňující akvizici správné výslovnosti, krátce shrnuje pedagogické metody a přístupy, představuje podobné výzkumy, které v tomto oboru proběhly, a srovnává anglický …more
Abstract:
This thesis deals with the pronunciation of English by young speakers of Czech. It is divided into two sections – the theoretical section introduces the different factors influencing the acquisition of correct pronunciation, a brief overview of teaching methods and approaches, similar research conducted in this field, and the comparison of English and Czech phonemic systems. The research section presents …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2019
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Reader: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature