Bc. Irena TŘEŠŇÁKOVÁ

Diplomová práce

Role společnosti PRECIOSA GROUP v regionálním rozvoji.

PRECIOSA GROUP role in regional development.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je představit a nastínit jakým přínosem jsou výrobní podniky pro regionální rozvoj. V práci se zabývám popisem konkrétní sklářské společnosti, jejím členěním, fungování a jejím dopadem pro region, do kterého patří. Práce se také zabývá popisem sklářského průmyslu v České republice a jeho aktuálním postavením. V hlavní kapitole této diplomové práce se věnuji Nadaci PRECIOSA …více
Abstract:
The aim of this thesis is to present and outline how valuable manufacturing companies for regional development . The work deals with the description of a specific glass company , its breakdown , the operation and its implications for the region to which it belongs. The work also describes the glass industry in the Czech Republic and its current status. In the main chapter of the thesis is devoted Preciosa …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 2. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Havlíčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TŘEŠŇÁKOVÁ, Irena. Role společnosti PRECIOSA GROUP v regionálním rozvoji.. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj