Mgr. Markéta Hamanová, Ph.D.

Rigorózní práce

Přirozené protilátky proti a-Gal epitopu: vývoj enzymové imunoanalytické metody a využití v klinické imunologii

Natural antibodies against a-Gal epitope: development of enzyme immunoassay and applications in clinical immunology
Anotace:
Byla vyvinuta původní enzymová imunoanalytická metoda (ELISA), která umožňuje kvantitativní stanovení přirozených antigalaktosylových protilátek (anti-Gal) v isotypech IgG, M, a A. Tyto protilátky jsou přítomny v séru všech zdravých osob, jejich koncentrace je interindividuálně variabilní. Statisticky významně vyšší koncentraci anti-Gal IgM mají ženy, anti-Gal IgA muži. U osob s krevní skupinou B je …více
Abstract:
The original enzyme immunoassay (ELISA) for quantitative determination of naturally occurring anti-galactosyl (anti-Gal) antibodies in the IgG, IgA and IgM isotypes was developed. These antibodies are present in serum of healthy population with inter-individually variable concentration. Women have statistically significant higher levels of IgM anti-Gal antibodies, on the other hand men have statistically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Oponent: doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc., RNDr. Vlastimil Král, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta