Bc. Helena Vedralová

Bakalářská práce

Klášter v Zásmukách - historie po roce 1989

The History of The Monastery in Zásmuky after 1989
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dějinami františkánského kláštera ve městě Zásmuky na Kolínsku, především vývojem po roce 1989, kdy byla budova v restituci navrácena zpět františkánskému řádu. První část práce je věnována historii kláštera od založení po současnost, formální analýze budovy kláštera a klášterního kostela, popisu technického stavu staveb a proměnám od roku 1991 do května roku 2017. Druhá …více
Abstract:
This bachelor essay focuses on history of Franciscan monastery in town Zásmuky in region of Kolín and that especially on its development after the year 1989 when the building of the monastery was returned to the Franciscan Order during the restitution process. The first part of this bachelor essay is dedicated to the history of the monastery from its foundation up to the present, evolves with the formal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta