Martin Petzel

Doctoral thesis

Hormonální aktivita ovarií a její vztah k řadě rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a chorob hromadného výskytu. Možnost jejich ovlivnění hormonální substituční léčbou

Hormonal Activity of Ovaries and its Relationship to Risk Factors of Cardiovascular Diseases and Diseases of Common Prevalence. Possibility of their Modification by Hormonal Substitution Therapy
Anotácia:
Vztah mezi adipokiny a hormonálními změnami asociovanými s menopauzou či vliv podání hormonální substituční terapie na hladinu adipokinů je nejasný či nebyl popsán. Při prospekrivním sledování souboru pacientek po chirurgické indukci menopauzy bylo zjištěno, že již 5. den po indukované menopauze dochází ke zvýšení hodnot gonadotropinů a poklesu estradiolu, který se významně neliší od hodnot u žen s …viac
Abstract:
The relationship between adipokines and hormonal changes associated with menopause or influence of hormonal substitution therapy on concentration of adipokines remains uncertain or was not described. During prospective examination of sample of patients after surgical menopause it was proven, that already on the 5th day after surgical induction of menopause increse in gonadotropines and decrease in …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 14. 12. 2009
 • Vedúci: David Stejskal
 • Oponent: Dalibor Novotný, Petr Polák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 9. 2009 dostupné: světu
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses juld6p juld6p/2
1. 3. 2010
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.